Privacybeleid & Websitevoorwaarden

Beleid gegevensbescherming
Via deze website verzamelt Rami Yokota B.V. geen persoonlijke gegevens over u (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u er vrijwillig voor kiest ons van deze gegevens te voorzien (bijvoorbeeld via een Service Request). Rami Yokota B.V. zendt u geen informatie, tenzij dit wordt toegestaan door de van toepassing zijnde wetten en regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

>> Download onze uitgebreide Data Privacy Verklaring.

Rami Yokota B.V. kan u daarna van tijd tot tijd een e-mail of mailing versturen m.b.t. onze producten en services, waarvan wij denken dat zij voor u interessant zullen zijn. Alleen Rami Yokota B.V. zal u e-mails of directe mailings sturen. Indien u geen e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar marketing@rami-yokota.com of door op "afmelden" te klikken in onze mailings. Houd u in gedachten dat u, wanneer u vrijwillig persoonlijke informatie online bekendmaakt (bijvoorbeeld via e-mail of op online fora) dat deze informatie door anderen verzameld en gebruikt kan worden.

Gebruik van cookies
Op sommige plaatsen gebruikt Rami Yokota B.V. zogenaamde cookies: kleine tekstbestanden die opgeslagen worden door de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer en Chrome) op uw computer of mobiele telefoon. Deze zorgen voor bepaalde functies en individuele services. Veel van de door Rami Yokota B.V. gebruikte cookies worden op het einde van uw browsersessie verwijderd, namelijk wanneer u het browservenster sluit (sessiecookies). Enkele cookies blijven op het toestel van de gebruiker staan en laten Rami Yokota B.V. toe om de browser van de gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek aan de website (permanente cookies). U kunt uw browser instellen om geïnformeerd te worden wanneer er een cookie gebruikt wordt. U kunt dan per geval beslissen of u die wilt aanvaarden of weigeren, algemeen of enkel in bepaalde gevallen.

Gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe u de website gebruikt en maakt rapporten over de activiteiten op de website. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer bewaard worden en een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De informatie in de cookie over het gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google server in de VS en wordt daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimiteit actief is op deze website, zal Google bij gebruikers van de lidstaten van Europa en andere landen die de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte ondertekend hebben eerst het IP-adres inkorten. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een Google server in de VS verzonden en vervolgens ingekort. Het IP-adres dat door uw browser verzonden met betrekking tot Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die Google bijhoudt.

 

Websitevoorwaarden

Copyright 
Alle auteursrechten, handelsmerken, modellenrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten in en op deze website komen toe aan Rami Yokota B.V. of haar licentiehouders. Alle rechten zijn voorbehouden. Reproductie, wijziging of gebruik in andere elektronische- of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rami Yokota B.V. is verboden. Het is verboden de inhoud van deze site geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook, te reproduceren, over te nemen of te delen met derden. Alle copyrightbepalingen in het originele materiaal moeten behouden worden. De website mag op geen enkele manier gewijzigd, gedesassembleerd of gedecompileerd worden voor commerciële doeleinden. De toestemming om gegevens van de site te kopiëren houdt echter niet in dat de inhoud geheel of gedeeltelijk mag worden overgenomen in een andere website, een elektronisch zoeksysteem, een publicatie of enig ander werk (op papier, elektronisch of in enige andere vorm).


Disclaimer

Rami Yokota B.V. geeft geen garanties of waarborgen betreffende de nauwkeurigheid en/of volledigheid, dan wel de resultaten die het gevolg zijn van toegang tot, of het gebruik van de informatie. Rami Yokota B.V. behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van deze website of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder kennisgeving vooraf, dan wel publicatie tijdelijk of permanent te staken.